Ulazni sistem

  Smartax sopstveno razvijeni ulazni sistem odlično je prikladan za firme bilo koje veličine za evidenciju prisustva i odsustva. Sistem može prikupljati podatke čak i sa više lokacija. Svaki radnik dobija svoju ličnu beskontaktnu karticu, kojom se identifikuje prilikom ulaska ili izlaska. Izračunavanje radnih sati, kako dnevnih tako i noćnih, kao i prekovremenih sati je potpuno automatsko. Osoblje koje upravlja softverom može pregledati radne sate i evidentirati odsustva sa samo nekoliko minuta rada na kraju meseca. Nakon toga, podaci mogu biti prosleđeni za obračun plata.

Predstavljanje funkcija za ulazni sistem

Praćenje radnog vremena i prekovremenih sati

Na osnovu ulaznih i izlaznih evidencija, softver za kontrolu pristupa automatski izračunava broj radnih sati tokom dana i noći, kao i broj prekovremenih sati.

Evidentiranje razloga odsustva

Razlog odsustva možemo ručno uneti sa nekoliko klikova.

Praćenje slobodnih dana

Evidentiranje iskorišćenih slobodnih dana vrši se ručno. Za svakog radnika može se uneti broj godišnjih odmora predviđenih u ugovoru, a softver će se pobrinuti da se ova granica ne prekorači. U svakom trenutku može se videti koliko neiskorišćenih slobodnih dana svako ima.

Iskorišćene prekovremene sate

Pri upravljanju prekovremenim satima moguće je odabrati više opcija. Mogu se ostaviti za isplatu. Mogu se odložiti na jedno mesto za kasniju isplatu ili kasniju upotrebu. Takođe, mogu se koristiti za nadoknadu pozajmljenih sati, koje radnik može dobiti ako nije dostigao svoj mesečni broj radnih sati do kraja meseca.

Praćenje dugovanja radnih sati

Ako radnik ima važne obaveze i odsustvuje se sa posla, a nema više slobodnih dana koje može iskoristiti za to, možemo mu pozajmiti radne sate. Kasnije može nadoknaditi te sate prekovremenim radom. Softver prati ove dugove.

Upravljanje više ulaznih lokacija

Centralnom softveru može se povezati neograničen broj ulaznih jedinica. Ovo je korisno ako firma ima više lokacija i želi da vodi radne sate radnika na centralnom mestu.

Upravljanje radnim grupama

Postoji mogućnost dodavanja više operatora koji mogu videti samo radne grupe ili radnike koji su im dodeljeni u softveru, i koji mogu upravljati samo radnim vremenom svojih radnika.

Ugrađeni sistem nagrađivanja

Ugrađeno je više vrsta sistema nagrađivanja. Radnik može dati procenat bonusa ili umanjenja uz obrazloženje. Takođe, moguće je dati pohvalu ili opomenu, na osnovu kojih softver određuje procenat bonusa ili umanjenja. Radnici koji su prisutni tokom celog meseca su izlistani u softveru i mogu biti posebno nagrađeni. Ovo pomaže u smanjenju nepotrebnih putovanja radnika i olakšava organizaciju rada.

Izveštaji i grafikoni

Na kraju meseca možemo tražiti izveštaje o ukupnim radnim satima. Na mesečnom ili godišnjem nivou možemo videti procenat bolovanja. Možemo pratiti rast prekovremenih sati na nivou kompanije putem grafikona. Na osnovu unetih slobodnih dana, softver automatski generiše izveštaje o korišćenju slobodnih dana... i još mnogo korisnih izveštaja dostupno je u softveru.

Bezkontaktni ulazni karti

Svaki radnik dobija svoju identifikacionu karticu koja se koristi za ulazak i izlazak. Ove kartice su izrađene od jednog dela livenog plastike na kojoj se može štampati. Kartica komunicira bežično, putem radiofrekvencije sa čitačem. Izdržljivog je i dugotrajnog dizajna.

Rešenje otporno na prekide napajanja

Ulazne jedinice su opremljene akumulatorom koji obezbeđuje rad u slučaju prekida napajanja. Centralna jedinica čita podatke sa ulaznih jedinica koji su nastali tokom prekida napajanja.

Ugradnja funkcija prema potrebama

Softver je potpuno razvijen od strane Smartax-a, tako da imamo mogućnost da ga dalje razvijamo prema individualnim zahtevima. Ako vam je potrebna dodatna funkcionalnost kako biste mogli potpuno zadovoljiti sve svoje potrebe, stojimo vam na raspolaganju.

Integracija u postojeće sisteme

Ova mogućnost postoji, ali njeno rešenje u velikoj meri zavisi od postojećeg sistema i njegovih mogućnosti. Prvo je važno da proučimo postojeći sistem kako bismo videli koje rešenje možemo koristiti za integraciju.

Zatvaranje meseca

Postoji mogućnost zatvaranja meseca. Na zatvorenim mesecima više ništa nije moguće menjati. Ovo je korisna funkcija jer garantuje nepromenjivost podataka nakon što su izloženi za obračun plate.

Za dodatne informacije molimo vas da ostavite vaše kontakt podatke i naš kolega će vas uskoro kontaktirati!

Da li ste čitali o našim uslugama?