SOFTVER ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

ELEKTRONSKO PRAĆENJE UČINKA

Prijem poslova i evidentiranje učinka proizvodnje je potpuno elektronski. Informacije o aktuelnom statusu toka poslovanja ažurni su.

RECEPTURA ZA PROIZVODE

Lako upravljanje sastojcima proizvoda i dobra preglednost

VARIJACIJE PROIZVODA

Za slične proizvode nije potrebno redefinisati sve. Za ove slučajeve može se stvoriti neograničen broj varijacija.

NEOGRANIČENI BROJ LOKACIJA SKLADIŠTA

Kompletno upravljanje primopredajem robe. Potraživanje sirovine direktno od proizvodnih odeljenja

Smart industry

ZAHTEV ZA SIROVINU

Sirovina se može zatražiti direktno od proizvodnog odeljenja, o čemu će odmah biti obavešteno odgovarajuće mesto skladišta.

PARAMETRABILNOST

Svaki proizvod ili njegova varijacija mogu biti povezani sa neograničenim brojem parametara koji se mogu koristiti u bilo kom delu softvera

POMOĆNI PROGRAM ZA PAKOVANJE

Skeniranjem bar koda proizvoda možemo odmah dobiti fotografisana uputstva o koracima pakovanja

MOBILNA APLIKACIJA

Pomoću naše aplikacije možete lako da priložite fotografiju ili komentar u tokove posla

Digital transformation

ISTORIJA PROIZVODNJE

Proizvodni proces se može pratiti i unazad, od sirovine do gotovog proizvoda

PLANIRANJE PROIZVODNJE I PROGNOZIRANJE GREŠKE

Softver predviđa da li ćemo u budućnosti naići na nedostatak sirovina ili probleme sa kapacitetom

Izrada ponuda

Softverom možemo generirati ponude, pri čemu softver izračunava proizvodne troškove i dodaje željeni profit.

Kompleksan funkcionalan alat za pretragu proizvoda

Proizvodima se može dodati neograničen broj parametara prema kojima možemo detaljno pretraživati među njima.

Smart industry

Grupni radni zadatak

Mašine i radnike možete grupisati u grupe, a zatim se raspodela posla može primeniti i na grupe. Količina koja se zahteva tada treba da bude realizovana od strane grupe.

Višejezično korisničko površina

Trenutno korisnička površina softvera može se koristiti na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku. Na zahtev, lista jezika može biti proširena.

Pred i postkalkulacija

Softver može izračunati planirane proizvodne troškove, koje kasnije možemo uporediti sa troškovima koji se razvijaju u realnom vremenu tokom proizvodnje.

Regulisano kretanje robe u skladištu

Mogu se primeniti pravila za lokacije skladišta koja određuju koje lokacije mogu primati stavke iz koje lokacije.

Najčešća pitanja

  • Softver za upravljanje proizvodnjom smanjuje vreme provedeno u organizovanju posla
  • Softver ne zahteva povećanje broja administrativnog osoblja i čak može smanjiti ovu vrstu posla.
  • Problemi se mogu otkriti i rešiti na vreme, čime se smanjuje broj žalbi
  • Učinak radnika može se meriti na individualnoj osnovi, povećavajući radnu disciplinu i efikasnost

Ulaganje se isplati od samog početka, jer softver zamenjuje najmanje 2 kancelarijska radnika. Sofisticirana organizacija rada poboljšava efikasnost i skraćuje vreme proizvodnje. Promet robe se ubrzava, što znači da se prihod povećava.

  • Imamo više od 10 godina aktivnog učešća u dizajniranju i razvoju softvera za planiranje proizvodnje i upravljanje proizvodnjom. Smartax izrađuje svoj softver zasnovan na stvarnom proizvodnom iskustvu

  • Smartax softver za upravljanje proizvodnjom nudi dobar odnos cene-kvaliteta.

  • Softver Smartax sadrži samo potrebne funkcije. Ne ulažete novac u stvari koje nikada u stvarnosti nećete koristiti. Možete pronaći ono što tražite brzo i jednostavno.

Za više informacija molimo vas da ostavite svoje kontakt podatke i naš kolega će vas uskoro kontaktirati!

Zadovoljni klijenti koji su izabrali Smartax sistem upravljanja proizvodnjom