Naša priča

Nekoliko reči o Smartaxu

    Kompanija je osnovana 2018. godine da bi svojim uslugama doprinela zahtevima povećane potražnje u IT sektoru i promenjenim trendovima.Cilj nam je pružiti našim partnerima usluge koje su preispitane u skladu sa današnjim trendovima i ispunjavaju očekivanja najvišeg kvaliteta. Zastarela rešenja starog softvera zamenjujemo modernim tehnologijama.

    Oni koji nisu spremni da se prilagode novim trendovima digitalne revolucije, sigurno će zaostajati za konkurencijom.

    Verujemo da u današnjem svetu samo preduzeća koja su spremna da se prilagode novim trendovima i inovacijama mogu ostati konkurentni na tržištu, a softverska obrada podataka i analiza podataka su neophodni koncept za ovo.Pomoću naših softvera pružamo rešenje za automatizaciju radnih zadataka, pristup podacima neovisno o lokaciji i prilagođenost korisnicima.

Obratite nam se sa poverenjem!

Smartax tim

Upoznajte našu delatnost

Blog