Smartax

Kompanija je osnovana 2018. godine sa ciljem da pružanjem usluga zadovolji povećane potrebe u IT sektoru i zadovolji savremenu potražnju.

    Naš cilj je pružiti partnerima usluge koje su prilagođene trendovima današnjice u skladu sa najvišim standardima kvaliteta. 
Zamenjujemo zastarela rešenja softvera sa najsavremenijim tehnologijama.

    Uvereni smo, da kompanije mogu ostati konkurentni na tržištu jedino praćenjem modernizacije i razvoja tehnologije a neizbežan koncept toga čini praćenje IT tehnologije - uvođenje softverske obrade podataka, analiza i planiranje istih. Našim softverima nudimo rešenje automatizacije rutinskih šablonskih radnih naloga, praktičan pristup podacima nezavisno od lokacije, uz pristupačno i lako korišćenje softvera.

Kontaktirajte nas sa poverenjem!

Smartax TEAM
Računarsko programiranje - individualni softveri